Garancija i reklamacije

Terabajt d.o.o. uvažava reklamacije samo uz prikaz originalnoga računa. Na kupljenu robu daje se garancija prema garancijskim listovima proizvođača. Terabajt d.o.o. daje kupcu garanciju u jednakom opsegu kakvo je dobilo od svog proizvođača. Terabajt d.o.o. garantuje da roba koja je isporučena kupcu nema nedostatke. Kupac je dužan pri preuzimanju pregledati robu. Ukoliko kupac uoči kakav nedostatak dužan je odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od preuzimanja robe, pismeno ili usmeno podnijeti prigovor na sve vidljive nedostatke.

Terabajt d.o.o. Sarajevo